Koronavírus COVID-19. Fakty, liečba a prevencia.

Koronavírusy alebo coronavírusy (lat. Coronaviridae) sú čeľaď vírusov, ktoré pôsobujú ochorenia ľudí aj iných stavovcov. Boli identifikované koncom 60. rokov minulého storočia pomocou elektrónového mikroskopu. Koronavírusy vyvolávajú ochorenia ľudí od nezávažného prechladnutia až po závažné ochorenia dýchacích ciest.
 
Koronavírusové ochorenia ľudí.
Koronavírusy spôsobujú ľudské ochorenia s rôznou závažnosťou. Obvyklé ľudské koronavírusy (alfakoronarovírusy a betakoronarovírusy), ktoré vyvolávali nezávažné hnačkové ochorenia alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest boli známe pred rokom 2002. Tieto vírusy sa obyčajne nedostali do dolných častí dýchacích ciest, ako je tomu pri neskoršie rozpoznaných ochoreniach MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) a COVID 19, spôsovené koronavírusom SARS-Co-V-2
Pri infekcii tradičnými koronavírusmi sa pozorovala ich replikácia na sliznici horných dýchacích ciest, priedušnice a priedušiek. Vírusy SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-2-CoV, ktoré vyvolávajú epidémie závažných respiračných ochorení, poškodzujú bunky alveolov (pľúcnych mechúrikov), spôsobujú zápal pľúc a z nich sa vírus šíri do lymfatických uzlín a krvnou cestou do ďalších orgánov.
 
COVID-19 - ochorenie, vyvolané vírusom SARS-CoV-2.
Koncom roka 2019 bola Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornená na prípady pneumónie vo Wu-chane (Čína), o ktorých sa nasledovne zistilo, že sú spôsobené novým typom betakoronavírusu, SARS-Co-V-2. Ochorenie dostalo označenie COVID-19. Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou, jedlom, telesnými tekutinami. Prenáša sa aj z človeka na človeka. Inkubačná doba (čas od nákazy do vzniku príznakov) je do 14 dní a už počas nej pacient môže nakaziť ďalšie osoby. Prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, v ťažších prípadoch zápalom pľúc. Od bežných ochorení s podobnými príznakmi sa dá odlíšiť len s pomocou laboratórneho vyšetrenia (RT-PCR alebo vyšetrenie protilátok). Odhad úmrtnosti sa pohybuje okolo 2%, čo je menej, ako pri SARS a MERS. Najzávažnejší priebeh ochorenia sa pozoruje u pacientov starších, s inými pridruženými ochoreniami a takých, ktorí boli dlhšie v styku s infekciou (rodinní príslušníci, zdravotníci).
 
Liečba.
Účinná antiinfekčná terapia proti väčšine vírusových ochorení nejestvuje, čo platí aj pre liečbu infekcii, spôsobenými koronavírusmi. Je teda možná len symptomatická liečba, účinnosť liečby známymi antivirotikami nie je doložená. V najťažších prípadoch je nevyhnutná intenzívna starostlivosť o pacientov so zlyhaním dýchania pri zápale pľúc. Účinné lieky a vakcíny proti koronavírusovým ochoreniam nie sú k dispozícii. Na výskume očkovacích látok a liekov proti vírusu SARS-CoV-2 sa pracuje v niekoľkých krajinách.
 
Prevencia.
Pravidelne si umývajte ruky mydlom.
Zakrývajte si ústa pri kýchaní a kašlaní papierovou vreckovkou.
Noste ochranné rúška.
Dodržiavajte osobný odstup od ľudí.
Dbajte na čistotu dotykových plôch kľučiek, stolov, či počítačov a telefónov.
Nepoužívajte spoločné uteráky na ruky a kuchynské utierky.
Vyhnite sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí.