Udržateľnosť s BCI bavlnou (Better Cotton Intiative).

V súčasnosti sa iba 1/4 bavlny dopestuje udržateľným spôsobom, ktorým sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie. Organizácia BCI (Better Cotton Initiative) sa snaží o to, aby bol bavlnársky priemysel udržateľnejší. 
 
Hlavné ciele BCI:
  • Znížiť vplyv produkcie bavlny na životné prostredie.
  • Zlepšiť životný štandard a hospodársky rozvoj v oblastiach produkujúcich bavlnu.
  • Zlepšiť udržateľnosť naprieč celým dodávateľským reťazcom bavlny, t.j. od farmárov až po maloobchodníkov.

Zásady BCI farmárov:
  • Využívať pôdu zodpovedne.
  • Dbať o zdravie pôdy.
  • Zachovávať kvalitu bavlny.
  • Minimalizovať využívanie chemikálií pri pestovaní bavlny.
  • Racionalizovať hospodárenie s vodou.
  • Podpora dôstojnej práce na bavlníkových poliach.
  • Nastaviť a prevádzkovať efektívny systém riadenia pri pestovaní bavlny.
S cieľom pomôcť dodržiavať zásady ponúka BCI podporu poľnohospodárom. Táto zahŕňa školenie pestovateľov bavlny, aby efektívne využívali vodu a starali sa o prirodzené biotopy. Zahŕňa aj podporu znižovania používania škodlivých chemikálií a rešpektovania práv pracovníkov.
 
Posteľné obliečky z BCI bavlny nájdete v online obchodoch Acko.sk a Emozzione.sk
 
Viac o BCI iniciatíve si môžete prečítať tu.