Ekologická udržateľnosť a textilná výroba

Čoraz častejšie počúvame o udržateľnosti. Environmentálna udržateľnosť je o uspokojovaní potrieb našej generácie bez ohrozenia potrieb budúcich generácií.
 
Čo to znamená a ako zabezpečíme, aby to nebola opäť iba prázdna marketingová fráza? Veď módny priemysel je v súčasnosti jedným z najväčších znečisťovateľov planéty. Navyše je jedným z hlavných používateľov vody na našej planéte a zodpovedá za desatinu produkcie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú prehrievanie planéty. Ročne sa vyprodukuje približne 80 miliárd textilných výrobkov. Pri ich výrobe vznikne až 5,8 milióna ton textilného odpadu. Faktom je, že opätovne sa zhodnocuje iba štvrtina.
 
V Emozzione sledujeme tieto kroky, aby sme splnili vysoké nároky environmentálnej udržateľnosti: 
 
Dizajn:
Je dôležité, aby sa pri výrobe našich posteľných obliečok, plachiet, paplónov a vankúšov vybrali také materiály a výrobné postupy, ktoré rešpektujú životné prostredie, nakoľko až 80% environmentálneho vplyvu výrobku je výsledkom týchto dvoch hodnôt. 
 
Recyklácia:
Odpad vznikajúci pri výrobe odosielame na recykláciu. 
 
Vzdelávanie:
Je dôležité, aby čoraz viac ľudí vedelo identifikovať použité materiály a pôvod tkaniny. Je dôležité preniesť tieto jednoduché pojmy do obchodov a na web a tak prispievať k environmentálnej zodpovednosti každého z nás. 
 
Náš záväzok:
Zaviazali sme sa k preferovaniu prírodných materiálov. Navyše každá súčasť našich výrobkov od zipsov, nití, či samotných textílií, musí spĺňať podmienky medzinárodného certifikátu OEKO-TEX. Tým je garantované, že pri výrobe finálneho produktu sa zanecháva minimálna ekologická stopa.